Kiladalens intresseförening

Kiladalens Intresseförening har varit verksam sedan 1992 och är en förening som har till uppgift att utveckla och verka för Kiladalen genom samverkan mellan bygdens olika aktörer och genom samverkan med kommun, länsstyrelse och landsting.
Vill du veta mer eller bli medlem i föreningen kontakta ordförande Marie Hansson 070-6575833 eller sekreterare Carina Wedin 070-6332181.


Årets Företagare och Årets Eldsjäl i Kiladalen

Sedan 2017 har intresseföreningen delat ut priser en gång per år, i samband med Kiladalens Dag, till personer vars engagemang och arbete betyder mycket för Kiladalen. Vill du nominera någon till prisutdelning så sänd oss din nominering.

Årets Eldsjäl i Kiladalen

2020-2021 Ej utnämnda ännu pga pandemin  
2019 Börje Eriksson

2018 Kurt Nyström
2017 Hild Lorentzi

Årets Företagare i Kiladalen

2020-2021 Ej utnämnda ännu pga pandemin
2019 Monika Crafoord
2018 Anders Thunberg och Thomas Eriksson /Kiladalenhus
2017 Keramiker Anna Lindell